Maykes Dream Dog School.

          honden gehoorzaamheid training & Nadac Hoopers lessen

Gehoorzaamheid  CQ  opvoeding lessen.

De lessen starten op de zaterdag  7 september 2019

Puppy les aanvang :8.45 uur  t/m 09.25 uur     

:Puber les   is vanaf  +/- 5 maanden oud , 

:aanvang les is om 09.35/ 10.15 uur

:De cursussen op de zaterdagen duren 9 weken.  

de kosten zijn 80. euro                                                                        

E. Gehoorzaamheid Basis en E.G.1: 10.25 t/m 11.10 uur
Hooper les : 11.15 tot +/- 12.10 uur
De les tijden cq. invulling lessen onder voorbehoud van aanmeldingen.