Maykes Dream Dog School.

          honden gehoorzaamheid training & Nadac Hoopers lessen

Gehoorzaamheid  CQ  opvoeding lessen.

De lessen starten op de zaterdag  9 november 2019

Puppy les aanvang :8.30 uur  t/m 09.20 uur     

:Puber les   is vanaf  +/- 5 maanden oud , 

:aanvang  puber les is om 09.30/ 10.15 uur

:De cursussen op de zaterdagen duren 9 weken.  

De puppy lessen kosten 65 euro 

Gehoorzaamheid lessen 9 lessen . 75 euro

 Gehoorzaamheid Basis en E.G.1: 10.20 t/m 11.10 uur

Hooper les : 11.15 tot +/- 12.10 uur
De les tijden cq. invulling lessen onder voorbehoud van aanmeldingen.