Maykes Dream Dog School.

   

                  informatie i.v.m. aan geboden lessen ,

Locatie: Manege ...Holstraat 47 Margraten.

 

       De nieuwe  lessen gaan weer van start vanaf 

                    zaterdag 7 januari 2023.

           

LESGELD.

Graag vooraf overmaken op bankrekening : NL08 RBRB 0822289938.

Regiobank.

  Bij vermelding de naam v/d hond en cursus.  t.n.v.  M .Vroegop.