Maykes Dream Dog School.

   

informatie i.v.m. aan geboden lessen ,

Locatie: Manege Holstraat 47 Margraten

 

De nieuwe  lessen gaan weer van start op de 

                    woensdagen en zaterdagen  zodra het weer mogelijk is 

LESGELD.

Graag vooraf overmaken op bankrekening : NL08 RBRB 0822289938.

Regiobank.

  Bij vermelding de naam v/d hond en cursus.  t.n.v.  M .Vroegop.